இன்றைய நாமக்கல் முட்டை விலை – செப்டம்பர் 28, 2023

நீங்கள் ஒரு முட்டை பிரியர் என்றால், முட்டை விலையை வாங்கும் முன் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், ஏனெனில் சந்தையில் தேவை மற்றும் கிடைக்கும் தன்மையின் அடிப்படையில் முட்டை விலை தினமும் மாற்றப்படும். நாமக்கல்லில் முட்டை மண்டி விலையை கமிட்டி முடிவு செய்து,…